Issue with GPS voice prompt

Dear Caynax Sports Tracker Team,
I enjoy the mobile app so far, well done for the good work! There’s a minor though slightly annoying issue in that every time I use it I get a periodic voice prompt “GPS signal lost” but it doesn’t seem to affect the app in recording the trail on the map.

Any help would be gratefully received.

All the best.

1 Like

hello, idem. my gps crash

Potwierdź błąd GPS. Mam Xiaomi Note 5 Pro i najnowszą wersję 2.2.2. Ikona GPS jest nadal czerwona, ale aplikacja śledzi rekordy. Tylko co 1 minutę powtarzane są informacje głosowe w języku czeskim: „Brak sygnału GP!” Powinno być poprawne: „Brak sygnału GPS!”