[PL] Krótsze międzyczasy (Shorther intervals)

Witam, mam sugestię dotyczącą aplikacji Caynax Sports Tracker, a dokładniej dystansu w międzyczasach w szczegółach treningu. Obecnie najmniejszą wartością jest 500m, proponowałbym jednak najniższą wartość zrobić dla 100m lub ewentualnie 200m. Podczas treningu biegowego często na odcinkach ok 100m znacznie przyspieszam, żeby później wrócić do normalnego tempa. Aktualnie nie ma możliwości sprawdzić prędkości na tak krótkim dystansie, i wartość jest uśredniana dopiero z 500m, co nic mi nie daje. Pozdrawiam.